Technologie i postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży gdańskiej

Raport przygotowany na zlecenie STARTERa przez Fundację Ośrodek Badań i Analiz Społecznych to punkt wyjścia do dyskusji na temat uczenia technologii i przedsiębiorczości w szkołach oraz wokół pytań: Jak wygląda portret dzisiejszego ucznia? Jakie ma plany na przyszłość? Jak rozwijają się dzisiejsze nastolatki? Czy szkoła zaspokaja ich potrzeby? Gdzie i w jaki sposób młodzież szkolna uczy się przedsiębiorczości? W jaki sposób można wesprzeć szkołę w poszerzaniu kompetencji w obszarach technologii i przedsiębiorczości?

Przeczytaj raport online14 tez o gdańskiej młodzieży

Offline wygodniej?

Pobierz raport i infografikę "14 tez o młodzieży gdańskiej" w formacie PDF.

Pobierz raport w PDF Pobierz infografikę w PDF

Liczby

0
ankietowanych
0
szkoły
0
rozmówczyń i rozmówców

Informacje poszukiwane w kontekście technologii

Przyjrzeliśmy się też temu, co najbardziej interesuje młodych ludzi w kontekście funkcjonowania technologii. Są to przede wszystkim możliwości oferowane przez sprzęty i urządzenia elektroniczne, takie jak np. telefony komórkowe. Ponad połowa poszukuje informacji o technicznych aspektach sprzętu (hardware) i interesuje się bardziej tym, w jaki sposób działają technologie. 39,2% deklaruje zainteresowanie grami i zagadkami logicznymi, a 20,4% - programowaniem i kodowaniem.
sprzęty i urządzenia elektroniczne:
komputery (hardware):
gry i zagadki logiczne:
programowanie i kodowanie:
roboty i automaty: